تعداد بازدیدکنندگان

۳۱ نفر
۱۱۰,۳۴۹ نفر
۴۷ نفر
۳۲ نفر
۱۲ آبان ۱۳۹۱
۶,۴۱۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۰۹ ۴,۲۷۲   کاربر ۹,۹۳۷   صفحه
۰۱/۰۸ ۵,۹۵۰   کاربر ۱۲,۷۹۶   صفحه
۰۱/۰۷ ۵,۸۵۲   کاربر ۱۳,۲۴۰   صفحه
۰۱/۰۶ ۵,۸۸۰   کاربر ۱۴,۲۳۴   صفحه
۰۱/۰۵ ۷,۹۵۶   کاربر ۱۷,۳۴۵   صفحه
۰۱/۰۴ ۲,۷۶۴   کاربر ۷,۵۶۶   صفحه
۰۱/۰۳ ۲,۶۲۳   کاربر ۱۰,۱۵۷   صفحه
۰۱/۰۲ ۲,۵۹۸   کاربر ۴,۶۴۰   صفحه
۰۱/۰۱ ۲,۸۴۲   کاربر ۵,۱۵۴   صفحه
۱۲/۳۰ ۲,۲۷۳   کاربر ۴,۰۷۲   صفحه
۱۲/۲۹ ۳,۸۴۰   کاربر ۷,۴۹۷   صفحه
۱۲/۲۸ ۷,۲۴۷   کاربر ۱۷,۰۳۲   صفحه
۱۲/۲۷ ۴,۷۲۳   کاربر ۱۰,۱۷۳   صفحه
۱۲/۲۶ ۸,۵۳۳   کاربر ۲۰,۲۲۹   صفحه
۱۲/۲۵ ۱۷,۳۶۳   کاربر ۳۸,۰۲۳   صفحه
۱۲/۲۴ ۹,۱۱۲   کاربر ۱۸,۴۰۷   صفحه
۱۲/۲۳ ۸,۴۵۹   کاربر ۱۸,۲۶۱   صفحه
۱۲/۲۲ ۹,۱۵۹   کاربر ۲۰,۶۸۰   صفحه
۱۲/۲۱ ۸,۶۲۴   کاربر ۱۹,۴۰۱   صفحه
۱۲/۲۰ ۱۲   کاربر ۱۸   صفحه
۱۲/۱۹ ۲۶   کاربر ۱۵۴   صفحه
۱۲/۱۸ ۱۵   کاربر ۱۲۳   صفحه
۱۲/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷,۸۱۸ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۵,۸۷۶ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۳,۸۹۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۷۶۲ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۳,۳۸۲ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۳,۸۳۲ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۵۸۲ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۵,۶۱۹ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۰,۷۰۸ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۳,۰۵۳ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۴,۱۷۴ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۳,۹۳۲ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۴,۰۹۲ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۲,۵۳۸ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷,۹۶۲ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷,۵۰۵ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶,۷۰۸ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶,۲۷۳ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷,۴۴۰ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶,۷۹۶ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶,۳۴۶ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶,۴۱۹ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷,۵۰۳ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸,۷۷۷ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۷۷,۶۰۸ ۷۱ %
ZZZ
ZZZ
۸,۳۵۱ ۸ %
USA
USA
۷,۹۱۶ ۷ %

۷,۲۸۸ ۷ %
EU
EU
۳,۷۱۰ ۳ %
RUS
RUS
۱,۳۴۹ ۱ %
DEU
DEU
۶۳۵ ۱ %
NLD
NLD
۴۷۵ ۰ %
ROM
ROM
۴۴۳ ۰ %
GBR
GBR
۳۶۹ ۰ %
UKR
UKR
۳۴۵ ۰ %
NOR
NOR
۲۴۹ ۰ %
FRA
FRA
۲۲۱ ۰ %
FIN
FIN
۲۱۷ ۰ %
CHN
CHN
۱۹۳ ۰ %
ESP
ESP
۱۰۹ ۰ %
SEN
SEN
۷۵ ۰ %
HKG
HKG
۶۳ ۰ %
SWE
SWE
۴۵ ۰ %
IRQ
IRQ
۴۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Mozilla
Mozilla
۴۸,۶۲۶ ۴۴ %
Firefox
Firefox
۲۱,۴۲۷ ۲۰ %
Chrome
Chrome
۱۴,۶۴۵ ۱۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۶,۲۷۱ ۶ %
IE 9.0
IE 9.0
۵,۹۰۴ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۳,۱۵۶ ۳ %
Other
Other
۲,۷۷۹ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۷۳۴ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۳۵۷ ۱ %
Safari
Safari
۱,۰۱۲ ۱ %
Opera
Opera
۸۱۹ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۳۳ ۱ %
Edge
Edge
۲ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۴۹,۳۹۰ ۴۶ %
Windows 7 ۲۵,۳۳۴ ۲۳ %
Other ۲۳,۳۶۴ ۲۲ %
Windows 2003 ۶,۹۹۹ ۶ %
Android ۸۲۲ ۱ %
Linux ۷۴۵ ۱ %
iOS ۷۱۷ ۱ %
Vista ۳۴۷ ۰ %
Windows 8 ۱۵۹ ۰ %
Windows 10 ۳۶ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
اساسنامه شرکت تعاونی ۲,۶۰۲
اساسنامه شرکتهای تعاونی ۷۴۲
نمونه اساسنامه شرکت تعاونی ۵۵۷
اساسنامه شرکت های تعاونی ۵۵۶
اداره کار کردستان ۳۵۷
اساسنامه تعاونی ۲۷۱
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان ۱۹۷
اداره تعاون کردستان ۱۹۶
اداره کار استان کردستان ۱۹۲
اداره کار سنندج ۱۸۶
دانلود اساسنامه شرکت تعاونی ۱۷۰
اداره تعاون استان کردستان ۱۵۰
اداره کل تعاون استان کردستان ۱۳۳
اساس نامه شرکت تعاونی ۱۱۹
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۱۷
حق اولاد ۱۱۴
اداره کل تعاون کردستان ۱۱۰
اداره کار وتعاون کردستان ۱۰۸
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ۱۰۸
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۱۰۱
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان کردستان ۸۶
نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی ۸۴
نمونه اساسنامه شرکت های تعاونی ۸۳
شکایات ۸۳
سایت اداره کار کردستان ۸۰
اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان کردستان ۷۹
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی کردستان ۷۹
فرم ۷۷
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی کردستان ۷۵
نمونه اساسنامه تعاونی ۷۰
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان ۶۹
hse ۶۷
اداره تعاون سنندج ۶۱
اساسنامه تعاونیها ۵۸
هفته تعاون ۵۳
شرکت تعاونی چیست ۵۲
سایت اداره کار استان کردستان ۵۰
kordestan.mcls.gov.ir ۴۹
اساس نامه شرکت های تعاونی ۴۸
مسکن مهر سقز ۴۸
حقوق و دستمزد 94 ۴۶
اساسنامه تعاونی ها ۴۶
مصطفی باغبانیان ۴۵
تعاون کردستان ۴۵
قانونکار ۴۴
اداره کل تعاون کار کردستان ۴۳
نمونه اساسنامه شرکت ۴۲
نمونه اساسنامه ۴۱
سایت اداره کار سنندج ۴۱
اساس نامه شرکتهای تعاونی ۴۰