تعداد بازدیدکنندگان

۱۶ نفر
۱۱۴,۰۰۷ نفر
۱۴۵ نفر
۳۱۵ نفر
۱۲ آبان ۱۳۹۱
۶,۴۱۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۰۵ ۲,۲۷۷   کاربر ۴,۵۵۷   صفحه
۰۳/۰۴ ۹,۵۳۴   کاربر ۱۹,۱۵۰   صفحه
۰۳/۰۳ ۱۱,۰۴۶   کاربر ۲۲,۵۰۹   صفحه
۰۳/۰۲ ۹,۵۶۵   کاربر ۱۹,۸۳۸   صفحه
۰۳/۰۱ ۹,۷۰۹   کاربر ۱۹,۲۵۰   صفحه
۰۲/۳۱ ۹,۰۴۶   کاربر ۱۸,۲۳۲   صفحه
۰۲/۳۰ ۷,۸۳۴   کاربر ۱۵,۲۳۰   صفحه
۰۲/۲۹ ۲,۶۴۷   کاربر ۵,۲۱۴   صفحه
۰۲/۲۸ ۵,۴۳۹   کاربر ۹,۹۴۹   صفحه
۰۲/۲۷ ۷,۰۵۱   کاربر ۱۴,۴۵۸   صفحه
۰۲/۲۶ ۹,۲۶۲   کاربر ۱۶,۹۸۳   صفحه
۰۲/۲۵ ۹,۲۵۴   کاربر ۱۸,۲۸۳   صفحه
۰۲/۲۴ ۱۰,۵۳۸   کاربر ۲۰,۱۲۰   صفحه
۰۲/۲۳ ۱۲,۱۴۲   کاربر ۲۳,۸۱۰   صفحه
۰۲/۲۲ ۴,۹۰۱   کاربر ۸,۱۴۸   صفحه
۰۲/۲۱ ۵,۹۹۵   کاربر ۱۰,۶۰۸   صفحه
۰۲/۲۰ ۸,۶۲۴   کاربر ۱۶,۳۲۸   صفحه
۰۲/۱۹ ۹,۷۹۵   کاربر ۱۸,۵۸۵   صفحه
۰۲/۱۸ ۹,۳۲۱   کاربر ۱۶,۶۱۴   صفحه
۰۲/۱۷ ۸,۹۱۰   کاربر ۱۵,۳۳۵   صفحه
۰۲/۱۶ ۸,۸۹۲   کاربر ۱۵,۸۰۹   صفحه
۰۲/۱۵ ۵,۰۲۶   کاربر ۸,۰۰۸   صفحه
۰۲/۱۴ ۵,۸۲۳   کاربر ۱۰,۱۸۱   صفحه
۰۲/۱۳ ۸,۸۵۱   کاربر ۱۶,۲۰۰   صفحه
۰۲/۱۲ ۸,۵۰۱   کاربر ۱۵,۷۵۳   صفحه
۰۲/۱۱ ۹,۱۲۷   کاربر ۱۷,۳۲۲   صفحه
۰۲/۱۰ ۹,۰۵۷   کاربر ۱۷,۵۷۹   صفحه
۰۲/۰۹ ۱۰,۱۲۱   کاربر ۱۸,۶۹۰   صفحه
۰۲/۰۸ ۵,۱۱۷   کاربر ۸,۲۲۱   صفحه
۰۲/۰۷ ۶,۲۲۱   کاربر ۱۱,۰۷۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷,۹۷۳ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۶,۱۲۰ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۴,۰۲۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۸۳۳ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۳,۴۵۳ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۳,۹۱۷ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۶۷۱ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۵,۸۰۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۱,۱۷۸ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۳,۵۷۷ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۴,۸۴۹ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۴,۵۶۹ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۴,۶۱۷ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۳,۰۲۶ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸,۲۹۷ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷,۷۸۴ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷,۰۹۰ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶,۵۴۳ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷,۶۶۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷,۰۷۲ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶,۵۹۹ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶,۶۶۲ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷,۷۲۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸,۹۹۶ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۷۹,۵۹۰ ۷۰ %
ZZZ
ZZZ
۹,۲۱۶ ۸ %
USA
USA
۸,۰۹۶ ۷ %

۷,۲۸۸ ۶ %
EU
EU
۳,۸۸۸ ۳ %
RUS
RUS
۱,۳۶۲ ۱ %
DEU
DEU
۷۳۷ ۱ %
ROM
ROM
۴۹۷ ۰ %
NLD
NLD
۴۷۵ ۰ %
GBR
GBR
۴۷۴ ۰ %
UKR
UKR
۴۰۱ ۰ %
NOR
NOR
۲۵۴ ۰ %
FRA
FRA
۲۲۵ ۰ %
FIN
FIN
۲۲۱ ۰ %
CHN
CHN
۱۹۵ ۰ %
ESP
ESP
۱۱۴ ۰ %
TUR
TUR
۸۱ ۰ %
SEN
SEN
۷۵ ۰ %
HKG
HKG
۶۳ ۰ %
IRQ
IRQ
۴۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Mozilla
Mozilla
۴۸,۷۰۸ ۴۳ %
Firefox
Firefox
۲۲,۱۵۴ ۲۰ %
Chrome
Chrome
۱۵,۷۹۰ ۱۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۶,۴۰۲ ۶ %
IE 9.0
IE 9.0
۶,۰۳۳ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۴,۳۳۷ ۴ %
Other
Other
۲,۸۰۹ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۷۳۹ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۴۲۲ ۱ %
Safari
Safari
۱,۰۸۹ ۱ %
Opera
Opera
۸۲۵ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۸۸ ۱ %
Edge
Edge
۱۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۴۹,۷۰۷ ۴۵ %
Windows 7 ۲۶,۴۰۹ ۲۴ %
Other ۲۴,۵۵۴ ۲۲ %
Windows 2003 ۷,۰۰۳ ۶ %
Linux ۱,۴۲۳ ۱ %
Android ۸۶۵ ۱ %
iOS ۷۸۶ ۱ %
Vista ۳۶۷ ۰ %
Windows 8 ۲۸۰ ۰ %
Windows 10 ۱۴۴ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
اساسنامه شرکت تعاونی ۲,۶۰۲
اساسنامه شرکتهای تعاونی ۷۴۲
اساسنامه شرکت های تعاونی ۵۶۰
نمونه اساسنامه شرکت تعاونی ۵۵۸
اداره کار کردستان ۳۶۲
اساسنامه تعاونی ۲۷۲
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان ۲۰۱
اداره تعاون کردستان ۱۹۶
اداره کار استان کردستان ۱۹۴
اداره کار سنندج ۱۸۸
دانلود اساسنامه شرکت تعاونی ۱۷۰
اداره تعاون استان کردستان ۱۵۰
اداره کل تعاون استان کردستان ۱۳۳
اساس نامه شرکت تعاونی ۱۲۰
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۱۷
حق اولاد ۱۱۴
اداره کل تعاون کردستان ۱۱۰
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ۱۰۹
اداره کار وتعاون کردستان ۱۰۸
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۱۰۱
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان کردستان ۸۶
نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی ۸۴
نمونه اساسنامه شرکت های تعاونی ۸۳
شکایات ۸۳
سایت اداره کار کردستان ۸۰
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی کردستان ۷۹
اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان کردستان ۷۹
فرم ۷۷
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی کردستان ۷۵
نمونه اساسنامه تعاونی ۷۰
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان ۶۹
hse ۶۷
اداره تعاون سنندج ۶۱
اساسنامه تعاونیها ۵۸
هفته تعاون ۵۳
شرکت تعاونی چیست ۵۲
سایت اداره کار استان کردستان ۵۱
kordestan.mcls.gov.ir ۴۹
مسکن مهر سقز ۴۸
اساس نامه شرکت های تعاونی ۴۸
اساسنامه تعاونی ها ۴۶
حقوق و دستمزد 94 ۴۶
تعاون کردستان ۴۵
مصطفی باغبانیان ۴۵
اداره کل تعاون کار کردستان ۴۴
قانونکار ۴۴
نمونه اساسنامه شرکت ۴۲
نمونه اساسنامه ۴۱
سایت اداره کار سنندج ۴۱
اساس نامه شرکتهای تعاونی ۴۰