تعداد بازدیدکنندگان

۳۵ نفر
۲۴,۹۴۰,۵۵۷ نفر
۱۴,۹۴۸ نفر
۲۳,۹۰۷ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۸ ۲۸۳   کاربر ۳۱۴   صفحه
۰۸/۲۷ ۳۶۷   کاربر ۴۴۳   صفحه
۰۸/۲۶ ۳۱۳   کاربر ۳۴۲   صفحه
۰۸/۲۵ ۳۱۴   کاربر ۳۳۹   صفحه
۰۸/۲۴ ۳۲۸   کاربر ۳۷۷   صفحه
۰۸/۲۳ ۳۵۲   کاربر ۴۰۴   صفحه
۰۸/۲۲ ۳۴۲   کاربر ۴۱۶   صفحه
۰۸/۲۱ ۳۶۲   کاربر ۴۲۱   صفحه
۰۸/۲۰ ۳۷۴   کاربر ۴۹۸   صفحه
۰۸/۱۹ ۳۲۸   کاربر ۳۶۴   صفحه
۰۸/۱۸ ۳۹۶   کاربر ۴۲۵   صفحه
۰۸/۱۷ ۳۴۹   کاربر ۳۹۹   صفحه
۰۸/۱۶ ۳۳۱   کاربر ۴۰۴   صفحه
۰۸/۱۵ ۳۴۸   کاربر ۴۲۲   صفحه
۰۸/۱۴ ۳۵۶   کاربر ۴۳۴   صفحه
۰۸/۱۳ ۳۵۵   کاربر ۴۳۰   صفحه
۰۸/۱۲ ۳۲۲   کاربر ۳۴۷   صفحه
۰۸/۱۱ ۳۴۰   کاربر ۳۸۳   صفحه
۰۸/۱۰ ۳۳۶   کاربر ۳۸۹   صفحه
۰۸/۰۹ ۳۳۰   کاربر ۳۷۷   صفحه
۰۸/۰۸ ۳۶۳   کاربر ۴۱۶   صفحه
۰۸/۰۷ ۳۴۷   کاربر ۳۹۴   صفحه
۰۸/۰۶ ۳۵۶   کاربر ۳۹۴   صفحه
۰۸/۰۵ ۳۳۳   کاربر ۳۵۵   صفحه
۰۸/۰۴ ۳۵۵   کاربر ۳۸۶   صفحه
۰۸/۰۳ ۱۹۴   کاربر ۲۷۱   صفحه
۰۸/۰۲ ۸۲   کاربر ۱۳۷   صفحه
۰۸/۰۱ ۱۱۳   کاربر ۲۱۵   صفحه
۰۷/۳۰ ۱۱۸   کاربر ۲۲۰   صفحه
۰۷/۲۹ ۳۵۶   کاربر ۴۱۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۱,۰۸۵ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۹,۱۴۸ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۶,۸۹۵ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۶,۶۱۵ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۶,۲۴۷ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۶,۵۹۸ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۶,۴۱۲ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۸,۷۰۴ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۴,۸۰۲ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۷,۷۰۱ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۹,۲۶۸ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۹,۱۰۹ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۹,۰۳۰ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۷,۰۱۵ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۲,۰۵۶ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۱,۲۶۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۰,۵۴۶ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۰,۱۴۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۰,۹۹۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۰,۴۳۷ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹,۹۵۴ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۰,۱۰۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۱,۱۰۵ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۲,۴۹۴ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۴,۸۴۷,۳۹۳ ۶۰ %
ZZZ
ZZZ
۴,۲۴۵,۰۴۳ ۱۷ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۷ %
USA
USA
۱,۲۳۷,۳۹۰ ۵ %
EU
EU
۱,۱۴۷,۴۹۶ ۵ %
DEU
DEU
۴۰۵,۱۹۴ ۲ %
RUS
RUS
۲۶۱,۴۳۲ ۱ %
GBR
GBR
۲۱۸,۳۸۲ ۱ %
ROM
ROM
۲۱۵,۲۶۰ ۱ %
FRA
FRA
۱۱۶,۳۱۵ ۰ %
CHN
CHN
۸۴,۳۴۵ ۰ %
NOR
NOR
۵۲,۷۱۷ ۰ %
TUR
TUR
۵۰,۸۴۵ ۰ %
FIN
FIN
۳۶,۷۴۳ ۰ %
UKR
UKR
۲۷,۷۰۷ ۰ %
CAN
CAN
۲۴,۵۹۱ ۰ %
POL
POL
۲۳,۲۰۵ ۰ %
ESP
ESP
۲۲,۸۲۰ ۰ %
NLD
NLD
۲۰,۵۴۳ ۰ %
DNK
DNK
۱۶,۱۴۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 6.0
IE 6.0
۶۸,۶۳۵ ۳۷ %
Mozilla
Mozilla
۴۸,۹۲۴ ۲۶ %
Firefox
Firefox
۲۴,۴۳۴ ۱۳ %
Chrome
Chrome
۱۹,۸۷۹ ۱۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۶,۵۹۴ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۶,۳۰۲ ۳ %
Other
Other
۲,۸۵۳ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۷۴۲ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۵۸۴ ۱ %
Safari
Safari
۱,۴۳۱ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۷۱ ۰ %
Opera
Opera
۸۵۸ ۰ %
Edge
Edge
۵۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۸۸,۹۳۸ ۴۸ %
XP ۵۰,۱۸۷ ۲۷ %
Windows 7 ۲۹,۷۹۶ ۱۶ %
Windows 2003 ۷,۰۰۵ ۴ %
Linux ۳,۸۱۶ ۲ %
iOS ۱,۱۰۹ ۱ %
Android ۱,۰۰۲ ۱ %
Windows 8 ۶۵۴ ۰ %
Windows 10 ۶۳۰ ۰ %
Vista ۴۱۰ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
اساسنامه شرکت تعاونی ۲,۶۲۶
اساسنامه شرکتهای تعاونی ۷۴۹
اساسنامه شرکت های تعاونی ۵۷۹
نمونه اساسنامه شرکت تعاونی ۵۶۱
اداره کار کردستان ۳۷۲
اساسنامه تعاونی ۲۷۸
اداره کار استان کردستان ۲۰۴
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان ۲۰۳
اداره تعاون کردستان ۱۹۹
اداره کار سنندج ۱۹۵
دانلود اساسنامه شرکت تعاونی ۱۷۲
اداره تعاون استان کردستان ۱۵۱
اداره کل تعاون استان کردستان ۱۳۳
اساس نامه شرکت تعاونی ۱۲۰
حق اولاد ۱۲۰
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۱۷
اداره کل تعاون کردستان ۱۱۰
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ۱۰۹
اداره کار وتعاون کردستان ۱۰۸
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۱۰۱
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان کردستان ۸۶
نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی ۸۶
نمونه اساسنامه شرکت های تعاونی ۸۵
شکایات ۸۳
سایت اداره کار کردستان ۸۱
فرم ۸۰
اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان کردستان ۷۹
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی کردستان ۷۹
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی کردستان ۷۵
نمونه اساسنامه تعاونی ۷۵
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان ۶۹
hse ۶۷
اداره تعاون سنندج ۶۵
اساسنامه تعاونیها ۵۸
هفته تعاون ۵۳
شرکت تعاونی چیست ۵۲
سایت اداره کار استان کردستان ۵۱
kordestan.mcls.gov.ir ۴۹
سایت اداره کار سنندج ۴۹
اساسنامه تعاونی ها ۴۹
اساس نامه شرکت های تعاونی ۴۸
مسکن مهر سقز ۴۸
تعاون کردستان ۴۶
حقوق و دستمزد 94 ۴۶
اداره کل تعاون کار کردستان ۴۶
مصطفی باغبانیان ۴۵
قانونکار ۴۴
نمونه اساسنامه شرکت ۴۲
نمونه اساسنامه ۴۲
اداره کار و تعاون کردستان ۴۰