تعداد بازدیدکنندگان

۶ نفر
۱۳۸,۶۲۳ نفر
۴۰۹ نفر
۴۹۳ نفر
۱۲ آبان ۱۳۹۱
۶,۴۱۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۳۱ ۶,۵۲۲   کاربر ۱۲,۰۲۰   صفحه
۰۴/۳۰ ۴,۲۷۷   کاربر ۷,۷۱۳   صفحه
۰۴/۲۹ ۲۹,۸۳۳   کاربر ۳۳,۷۶۶   صفحه
۰۴/۲۸ ۳۹,۴۲۱   کاربر ۶۲,۹۱۰   صفحه
۰۴/۲۷ ۴,۹۶۱   کاربر ۹,۷۵۷   صفحه
۰۴/۲۶ ۴,۷۰۸   کاربر ۹,۸۹۴   صفحه
۰۴/۲۵ ۶,۴۱۶   کاربر ۱۳,۲۳۳   صفحه
۰۴/۲۴ ۷,۲۸۰   کاربر ۱۴,۴۷۷   صفحه
۰۴/۲۳ ۳,۵۱۳   کاربر ۷,۴۹۲   صفحه
۰۴/۲۲ ۵,۸۰۹   کاربر ۱۱,۸۲۰   صفحه
۰۴/۲۱ ۷,۳۲۲   کاربر ۱۴,۲۵۱   صفحه
۰۴/۲۰ ۷,۳۲۹   کاربر ۱۴,۸۵۲   صفحه
۰۴/۱۹ ۶,۴۴۱   کاربر ۱۴,۱۱۴   صفحه
۰۴/۱۸ ۵,۵۹۳   کاربر ۱۲,۱۰۲   صفحه
۰۴/۱۷ ۶,۳۴۱   کاربر ۱۳,۳۵۶   صفحه
۰۴/۱۶ ۳,۵۸۳   کاربر ۷,۵۲۲   صفحه
۰۴/۱۵ ۵,۰۹۸   کاربر ۱۰,۲۰۳   صفحه
۰۴/۱۴ ۶,۹۳۳   کاربر ۱۴,۰۹۵   صفحه
۰۴/۱۳ ۸,۶۳۲   کاربر ۱۷,۱۶۳   صفحه
۰۴/۱۲ ۸,۸۸۸   کاربر ۱۷,۳۲۱   صفحه
۰۴/۱۱ ۸,۶۷۴   کاربر ۱۷,۰۰۱   صفحه
۰۴/۱۰ ۸,۶۷۵   کاربر ۱۶,۸۵۴   صفحه
۰۴/۰۹ ۴,۷۱۸   کاربر ۹,۲۳۱   صفحه
۰۴/۰۸ ۶,۴۸۸   کاربر ۱۲,۰۸۷   صفحه
۰۴/۰۷ ۷,۵۹۲   کاربر ۱۴,۳۰۷   صفحه
۰۴/۰۶ ۴,۹۵۷   کاربر ۸,۵۹۷   صفحه
۰۴/۰۵ ۴,۵۹۴   کاربر ۸,۴۷۵   صفحه
۰۴/۰۴ ۸,۲۵۰   کاربر ۱۵,۳۷۱   صفحه
۰۴/۰۳ ۹,۶۵۷   کاربر ۱۸,۱۲۳   صفحه
۰۴/۰۲ ۵,۴۱۳   کاربر ۱۰,۴۸۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۹,۰۷۹ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۷,۱۶۶ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۵,۰۱۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۴,۷۸۶ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۴,۳۶۳ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۴,۸۲۴ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۴,۵۸۵ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۶,۷۸۹ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۲,۳۵۴ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۴,۸۶۶ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۶,۳۰۰ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۵,۹۸۵ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۶,۱۲۸ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۴,۳۸۶ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۹,۵۵۹ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸,۹۱۸ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸,۲۱۸ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷,۷۴۰ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸,۸۰۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸,۱۴۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷,۶۵۲ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷,۸۳۰ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸,۹۱۴ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۰,۲۱۱ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۰۲,۷۹۴ ۷۵ %
ZZZ
ZZZ
۱۰,۰۵۷ ۷ %
USA
USA
۸,۱۷۹ ۶ %

۷,۲۸۸ ۵ %
EU
EU
۴,۰۴۱ ۳ %
RUS
RUS
۱,۳۷۴ ۱ %
DEU
DEU
۸۴۶ ۱ %
ROM
ROM
۵۷۴ ۰ %
GBR
GBR
۵۵۷ ۰ %
NLD
NLD
۴۷۵ ۰ %
UKR
UKR
۴۰۷ ۰ %
NOR
NOR
۲۵۹ ۰ %
FRA
FRA
۲۳۱ ۰ %
FIN
FIN
۲۲۱ ۰ %
CHN
CHN
۱۹۶ ۰ %
ESP
ESP
۱۱۶ ۰ %
TUR
TUR
۸۲ ۰ %
SEN
SEN
۷۵ ۰ %
HKG
HKG
۶۴ ۰ %
IRQ
IRQ
۴۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Mozilla
Mozilla
۴۸,۷۸۷ ۳۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۶,۷۷۱ ۱۹ %
Firefox
Firefox
۲۲,۸۰۱ ۱۷ %
Chrome
Chrome
۱۶,۸۹۵ ۱۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۶,۴۸۵ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۶,۱۲۲ ۴ %
Other
Other
۲,۸۱۹ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۷۳۹ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۴۵۸ ۱ %
Safari
Safari
۱,۱۶۷ ۱ %
Opera
Opera
۸۳۴ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۲۰ ۱ %
Edge
Edge
۲۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۴۹,۸۳۶ ۳۷ %
Other ۴۷,۰۱۱ ۳۵ %
Windows 7 ۲۷,۳۶۷ ۲۰ %
Windows 2003 ۷,۰۰۴ ۵ %
Linux ۲,۱۲۲ ۲ %
Android ۹۱۱ ۱ %
iOS ۸۵۹ ۱ %
Windows 8 ۴۰۱ ۰ %
Vista ۳۷۳ ۰ %
Windows 10 ۲۵۲ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
اساسنامه شرکت تعاونی ۲,۶۰۴
اساسنامه شرکتهای تعاونی ۷۴۴
اساسنامه شرکت های تعاونی ۵۶۵
نمونه اساسنامه شرکت تعاونی ۵۶۰
اداره کار کردستان ۳۶۸
اساسنامه تعاونی ۲۷۴
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان ۲۰۲
اداره کار استان کردستان ۱۹۹
اداره تعاون کردستان ۱۹۷
اداره کار سنندج ۱۸۸
دانلود اساسنامه شرکت تعاونی ۱۷۱
اداره تعاون استان کردستان ۱۵۰
اداره کل تعاون استان کردستان ۱۳۳
اساس نامه شرکت تعاونی ۱۲۰
حق اولاد ۱۲۰
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۱۷
اداره کل تعاون کردستان ۱۱۰
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ۱۰۹
اداره کار وتعاون کردستان ۱۰۸
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۱۰۱
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان کردستان ۸۶
نمونه اساسنامه شرکت های تعاونی ۸۵
نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی ۸۴
شکایات ۸۳
سایت اداره کار کردستان ۸۰
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی کردستان ۷۹
اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان کردستان ۷۹
فرم ۷۷
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی کردستان ۷۵
نمونه اساسنامه تعاونی ۷۰
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان ۶۹
hse ۶۷
اداره تعاون سنندج ۶۳
اساسنامه تعاونیها ۵۸
هفته تعاون ۵۳
شرکت تعاونی چیست ۵۲
سایت اداره کار استان کردستان ۵۱
kordestan.mcls.gov.ir ۴۹
مسکن مهر سقز ۴۸
اساس نامه شرکت های تعاونی ۴۸
اساسنامه تعاونی ها ۴۷
تعاون کردستان ۴۶
حقوق و دستمزد 94 ۴۶
اداره کل تعاون کار کردستان ۴۵
مصطفی باغبانیان ۴۵
قانونکار ۴۴
نمونه اساسنامه شرکت ۴۲
نمونه اساسنامه ۴۱
سایت اداره کار سنندج ۴۱
اساس نامه شرکتهای تعاونی ۴۰