تعداد بازدیدکنندگان

۲۰ نفر
۲۸,۴۲۱,۸۳۱ نفر
۸,۷۴۳ نفر
۱۵,۴۷۵ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۰۳ ۱۶۹   کاربر ۳۳۱   صفحه
۰۱/۰۲ ۲۹۸   کاربر ۵۹۲   صفحه
۰۱/۰۱ ۳۱۵   کاربر ۴۷۸   صفحه
۱۲/۲۹ ۳۰۳   کاربر ۵۷۴   صفحه
۱۲/۲۸ ۳۲۰   کاربر ۵۰۸   صفحه
۱۲/۲۷ ۳۴۱   کاربر ۵۳۳   صفحه
۱۲/۲۶ ۳۴۵   کاربر ۴۲۲   صفحه
۱۲/۲۵ ۳۲۶   کاربر ۶۴۱   صفحه
۱۲/۲۴ ۳۳۴   کاربر ۶۵۷   صفحه
۱۲/۲۳ ۳۵۶   کاربر ۵۷۹   صفحه
۱۲/۲۲ ۲۵۳   کاربر ۵۶۸   صفحه
۱۲/۲۱ ۳۱۶   کاربر ۵۴۰   صفحه
۱۲/۲۰ ۳۶۳   کاربر ۵۲۹   صفحه
۱۲/۱۹ ۳۷۵   کاربر ۶۳۸   صفحه
۱۲/۱۸ ۳۳۰   کاربر ۹۱۹   صفحه
۱۲/۱۷ ۳۳۷   کاربر ۶۵۷   صفحه
۱۲/۱۶ ۳۶۰   کاربر ۴۳۰   صفحه
۱۲/۱۵ ۳۷۲   کاربر ۷۲۵   صفحه
۱۲/۱۴ ۳۶۹   کاربر ۱۵,۵۵۷   صفحه
۱۲/۱۳ ۳۵۷   کاربر ۵۸۷   صفحه
۱۲/۱۲ ۳۶۱   کاربر ۵۶۱   صفحه
۱۲/۱۱ ۳۲۴   کاربر ۵۱۵   صفحه
۱۲/۱۰ ۳۴۲   کاربر ۵۳۵   صفحه
۱۲/۰۹ ۳۷۵   کاربر ۵۹۳   صفحه
۱۲/۰۸ ۳۶۵   کاربر ۷۰۱   صفحه
۱۲/۰۷ ۳۵۹   کاربر ۴۷۴   صفحه
۱۲/۰۶ ۳۵۹   کاربر ۶۵۲   صفحه
۱۲/۰۵ ۳۷۱   کاربر ۵۱۵   صفحه
۱۲/۰۴ ۳۳۲   کاربر ۷۰۱   صفحه
۱۲/۰۳ ۳۵۴   کاربر ۵۲۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۳,۷۳۵ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۱,۳۳۱ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۹,۶۲۳ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۹,۲۲۴ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۸,۵۷۱ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۸,۷۱۴ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۸,۵۹۰ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۱,۵۸۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۸,۳۴۳ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۶,۲۳۳ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۹,۲۳۴ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۵,۳۴۲ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۳,۴۵۷ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۰,۵۶۷ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۵,۳۴۲ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۴,۳۵۸ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۳,۵۹۴ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۲,۶۲۲ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۳,۹۷۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۳,۶۸۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۲,۵۱۶ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۳,۰۸۴ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۴,۱۶۱ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۶,۳۵۷ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۶,۴۱۸,۶۸۱ ۵۸ %
ZZZ
ZZZ
۵,۳۰۹,۱۶۱ ۱۹ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۶ %
USA
USA
۱,۴۱۲,۰۸۷ ۵ %
EU
EU
۱,۳۲۷,۲۳۴ ۵ %
DEU
DEU
۵۵۱,۶۲۲ ۲ %
GBR
GBR
۳۱۳,۶۶۴ ۱ %
RUS
RUS
۲۹۳,۶۶۲ ۱ %
ROM
ROM
۲۵۸,۹۳۷ ۱ %
FRA
FRA
۱۵۱,۱۵۰ ۱ %
CHN
CHN
۸۶,۵۹۱ ۰ %
NOR
NOR
۵۸,۶۵۳ ۰ %
TUR
TUR
۵۱,۸۹۱ ۰ %
ITA
ITA
۵۱,۸۷۱ ۰ %
FIN
FIN
۳۹,۲۳۹ ۰ %
POL
POL
۳۲,۲۵۳ ۰ %
UKR
UKR
۳۰,۳۳۴ ۰ %
CAN
CAN
۲۹,۵۰۸ ۰ %
NLD
NLD
۲۶,۸۶۴ ۰ %
DNK
DNK
۲۵,۵۵۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 6.0
IE 6.0
۱۰۷,۰۳۲ ۴۶ %
Mozilla
Mozilla
۴۹,۱۹۰ ۲۱ %
Firefox
Firefox
۲۶,۶۲۳ ۱۱ %
Chrome
Chrome
۲۴,۸۰۹ ۱۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۶,۶۵۷ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۶,۴۳۹ ۳ %
Other
Other
۳,۰۴۷ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۷۴۴ ۱ %
Safari
Safari
۲,۰۷۵ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۷۸۶ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۹۲۸ ۰ %
Opera
Opera
۸۸۷ ۰ %
Edge
Edge
۱۴۴ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱۲۷,۵۶۵ ۵۵ %
XP ۵۰,۸۵۷ ۲۲ %
Windows 7 ۳۲,۸۹۹ ۱۴ %
Windows 2003 ۷,۰۰۷ ۳ %
Linux ۶,۴۵۴ ۳ %
iOS ۱,۷۳۹ ۱ %
Windows 10 ۱,۵۹۸ ۱ %
Android ۱,۱۳۸ ۰ %
Windows 8 ۹۸۷ ۰ %
Vista ۴۴۴ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
اساسنامه شرکت تعاونی ۲,۶۵۷
اساسنامه شرکتهای تعاونی ۷۶۰
اساسنامه شرکت های تعاونی ۵۸۲
نمونه اساسنامه شرکت تعاونی ۵۶۱
اداره کار کردستان ۳۸۱
اساسنامه تعاونی ۲۸۵
اداره کار استان کردستان ۲۰۶
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان ۲۰۳
اداره تعاون کردستان ۲۰۱
اداره کار سنندج ۲۰۱
دانلود اساسنامه شرکت تعاونی ۱۷۶
اداره تعاون استان کردستان ۱۵۱
اداره کل تعاون استان کردستان ۱۳۴
اساس نامه شرکت تعاونی ۱۲۱
حق اولاد ۱۲۰
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۱۷
اداره کل تعاون کردستان ۱۱۳
اداره کار وتعاون کردستان ۱۰۹
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ۱۰۹
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۱۰۱
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان کردستان ۸۹
نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی ۸۹
سایت اداره کار کردستان ۸۶
نمونه اساسنامه شرکت های تعاونی ۸۵
شکایات ۸۵
فرم ۸۱
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی کردستان ۸۱
اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان کردستان ۷۹
نمونه اساسنامه تعاونی ۷۷
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی کردستان ۷۵
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان ۷۰
hse ۶۸
اداره تعاون سنندج ۶۵
اساسنامه تعاونیها ۵۸
روابط عمومی کردستان ۵۷
هفته تعاون ۵۳
سایت اداره کار استان کردستان ۵۲
تعاون کردستان ۵۲
شرکت تعاونی چیست ۵۲
اساسنامه تعاونی ها ۵۲
اساس نامه شرکت های تعاونی ۴۹
سایت اداره کار سنندج ۴۹
kordestan.mcls.gov.ir ۴۹
مسکن مهر سقز ۴۸
حقوق و دستمزد 94 ۴۶
مصطفی باغبانیان ۴۶
اداره کل تعاون کار کردستان ۴۶
نمونه اساسنامه ۴۵
قانونکار ۴۴
نمونه اساسنامه شرکت ۴۲