تعداد بازدیدکنندگان

۲۲ نفر
۱۶۳,۴۹۳ نفر
۴۶۱ نفر
۸۶۴ نفر
۱۲ آبان ۱۳۹۱
۶,۴۱۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۲ ۷,۷۵۳   کاربر ۱۴,۳۴۲   صفحه
۰۷/۰۱ ۶,۲۷۲   کاربر ۱۱,۰۲۲   صفحه
۰۶/۳۱ ۴,۶۸۴   کاربر ۷,۹۰۵   صفحه
۰۶/۳۰ ۲,۲۴۱   کاربر ۳,۷۴۲   صفحه
۰۶/۲۹ ۸,۲۸۳   کاربر ۱۴,۴۳۸   صفحه
۰۶/۲۸ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۲۷ ۸,۹۲۹   کاربر ۱۶,۰۰۴   صفحه
۰۶/۲۶ ۸,۶۶۳   کاربر ۱۵,۳۵۴   صفحه
۰۶/۲۵ ۸,۸۱۸   کاربر ۱۵,۳۷۵   صفحه
۰۶/۲۴ ۳,۶۵۵   کاربر ۶,۰۷۸   صفحه
۰۶/۲۳ ۵,۳۸۷   کاربر ۹,۵۱۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۷,۶۷۰   کاربر ۱۳,۷۲۳   صفحه
۰۶/۲۱ ۷,۵۶۹   کاربر ۱۳,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۰ ۵,۷۵۱   کاربر ۱۱,۲۴۹   صفحه
۰۶/۱۹ ۶,۸۵۴   کاربر ۱۳,۰۰۰   صفحه
۰۶/۱۸ ۲,۳۷۴   کاربر ۴,۳۲۸   صفحه
۰۶/۱۷ ۲,۱۴۰   کاربر ۴,۲۸۳   صفحه
۰۶/۱۶ ۳,۴۹۸   کاربر ۶,۸۴۹   صفحه
۰۶/۱۵ ۵,۴۹۶   کاربر ۱۰,۹۳۱   صفحه
۰۶/۱۴ ۶,۳۰۷   کاربر ۱۲,۱۴۴   صفحه
۰۶/۱۳ ۶,۸۹۲   کاربر ۱۳,۴۹۴   صفحه
۰۶/۱۲ ۶,۳۵۰   کاربر ۱۲,۷۴۱   صفحه
۰۶/۱۱ ۶,۶۹۵   کاربر ۱۳,۱۳۶   صفحه
۰۶/۱۰ ۲,۵۷۰   کاربر ۴,۹۷۷   صفحه
۰۶/۰۹ ۳,۸۹۲   کاربر ۷,۴۵۸   صفحه
۰۶/۰۸ ۱,۹۲۴   کاربر ۳,۴۷۷   صفحه
۰۶/۰۷ ۳,۵۷۳   کاربر ۶,۷۷۵   صفحه
۰۶/۰۶ ۳,۶۰۸   کاربر ۶,۷۱۵   صفحه
۰۶/۰۵ ۳,۹۶۰   کاربر ۷,۱۹۲   صفحه
۰۶/۰۴ ۶,۶۶۲   کاربر ۱۳,۴۲۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۰,۱۰۵ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۸,۲۰۳ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۶,۰۱۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۵,۷۱۳ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۵,۲۷۲ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۵,۷۲۴ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۵,۵۳۴ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۷,۷۷۴ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۳,۶۱۸ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۶,۳۱۱ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۷,۸۴۴ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۷,۶۳۵ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۷,۶۷۹ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۵,۷۵۹ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۰,۸۴۴ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۰,۱۹۴ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹,۴۱۶ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹,۰۰۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۹,۹۵۸ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۹,۳۰۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸,۸۰۳ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸,۹۴۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۹,۹۶۷ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۱,۳۵۲ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۲۵,۱۳۳ ۷۷ %
ZZZ
ZZZ
۱۱,۱۰۸ ۷ %
USA
USA
۸,۳۰۲ ۵ %

۷,۲۸۸ ۴ %
EU
EU
۴,۲۴۱ ۳ %
RUS
RUS
۱,۳۹۲ ۱ %
DEU
DEU
۹۸۷ ۱ %
GBR
GBR
۶۶۲ ۰ %
ROM
ROM
۶۴۰ ۰ %
NLD
NLD
۴۷۵ ۰ %
UKR
UKR
۴۱۱ ۰ %
NOR
NOR
۲۶۵ ۰ %
FRA
FRA
۲۴۲ ۰ %
FIN
FIN
۲۲۷ ۰ %
CHN
CHN
۱۹۷ ۰ %
ESP
ESP
۱۲۳ ۰ %
TUR
TUR
۸۲ ۰ %
SEN
SEN
۷۵ ۰ %
HKG
HKG
۶۵ ۰ %
SWE
SWE
۵۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Mozilla
Mozilla
۴۸,۸۴۸ ۳۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۴۸,۱۳۰ ۳۰ %
Firefox
Firefox
۲۳,۶۳۷ ۱۵ %
Chrome
Chrome
۱۸,۳۵۴ ۱۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۶,۵۳۷ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۶,۲۲۹ ۴ %
Other
Other
۲,۸۲۰ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۷۴۱ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۵۲۳ ۱ %
Safari
Safari
۱,۲۷۵ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۵۰ ۱ %
Opera
Opera
۸۴۳ ۱ %
Edge
Edge
۳۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۶۸,۳۹۷ ۴۳ %
XP ۵۰,۰۲۱ ۳۱ %
Windows 7 ۲۸,۶۰۸ ۱۸ %
Windows 2003 ۷,۰۰۴ ۴ %
Linux ۲,۹۱۵ ۲ %
iOS ۹۶۰ ۱ %
Android ۹۵۶ ۱ %
Windows 8 ۵۴۹ ۰ %
Windows 10 ۴۱۹ ۰ %
Vista ۳۹۳ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
اساسنامه شرکت تعاونی ۲,۶۱۴
اساسنامه شرکتهای تعاونی ۷۴۸
اساسنامه شرکت های تعاونی ۵۷۵
نمونه اساسنامه شرکت تعاونی ۵۶۰
اداره کار کردستان ۳۶۹
اساسنامه تعاونی ۲۷۴
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان ۲۰۳
اداره کار استان کردستان ۲۰۳
اداره تعاون کردستان ۱۹۸
اداره کار سنندج ۱۹۳
دانلود اساسنامه شرکت تعاونی ۱۷۱
اداره تعاون استان کردستان ۱۵۱
اداره کل تعاون استان کردستان ۱۳۳
اساس نامه شرکت تعاونی ۱۲۰
حق اولاد ۱۲۰
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۱۷
اداره کل تعاون کردستان ۱۱۰
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ۱۰۹
اداره کار وتعاون کردستان ۱۰۸
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۱۰۱
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان کردستان ۸۶
نمونه اساسنامه شرکت های تعاونی ۸۵
نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی ۸۴
شکایات ۸۳
سایت اداره کار کردستان ۸۱
اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان کردستان ۷۹
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی کردستان ۷۹
فرم ۷۷
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی کردستان ۷۵
نمونه اساسنامه تعاونی ۷۰
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان ۶۹
hse ۶۷
اداره تعاون سنندج ۶۵
اساسنامه تعاونیها ۵۸
هفته تعاون ۵۳
شرکت تعاونی چیست ۵۲
سایت اداره کار استان کردستان ۵۱
kordestan.mcls.gov.ir ۴۹
مسکن مهر سقز ۴۸
اساسنامه تعاونی ها ۴۸
اساس نامه شرکت های تعاونی ۴۸
تعاون کردستان ۴۶
حقوق و دستمزد 94 ۴۶
مصطفی باغبانیان ۴۵
اداره کل تعاون کار کردستان ۴۵
قانونکار ۴۴
سایت اداره کار سنندج ۴۳
نمونه اساسنامه شرکت ۴۲
نمونه اساسنامه ۴۲
اداره کار و تعاون کردستان ۴۰