• امضای تفاهم نامه اشتغالزایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با حوزه های علمیه استان

  • بازدید مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از معدن طلای ساریگونی قروه

  • کردستان رتبه نخست کشور در حمایت از اشتغال شد

Loading
Loading
  • امضای تفاهم نامه اشتغالزایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با حوزه های علمیه استان

  • بازدید مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از معدن طلای ساریگونی قروه

  • کردستان رتبه نخست کشور در حمایت از اشتغال شد

Loading