• ثبت نام 30 کارآفرین کردستانی برای حضور در دوازدهمین جشنواره استانی کارآفرینان برتر

  • آغازثبت نام دوازدهمین جشنواره استانی امتنان از کارآفرینان برتر کردستان

  • با حضور مقامات استانی: تعــاونگران برتر کردستان تجلیــل شدند

Loading
Loading
Loading