• مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع مدیران کردستان: دولت الکترونیک، زمینه ساز شفافیت و پاسخگویی به مردم است

  • همزمان با عملیاتی نمودن برنامه اشتغال فراگیر دولت در کشور:  طــرح کارورزی 5 هزار دانش آموخته کردستـــانی آغاز شد

  • معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان خبر داد:  ثبت نام بیـش از6800 دانش آموخته و 122 بنــگاه اقتصادی کردستان  برای اجــرای طرح کا

Loading
Loading