ارتباط با نمایندگی تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سروآباد

 

 

کمال عزیزی

سرپرست نمایندگی تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سروآباد

آدرس :سروآباد،بلوار شهدا،جنب بانک توسعه تعاون

شماره تماس : 08734822927

نمابر : 08734823142