ارتباط با مدیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سقز

 

 

یحیی بهاری

مدیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سقز

آدرس : سقز،بلوار شهید بهشتی،سایت اداری

شماره تماس : 08736222331

نمابر : 08736222341