ارتباط با مدیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج

 

 

ایرج ذوالفقاری

مدیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج

آدرس :سنندج،خیابان جام جم

شماره تماس : 08733666860

نمابر : 08733620037