ارتباط با مدیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیجار

 

 

پرویز نظری

مدیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیجار

آدرس : بیجار،بلوار امام،روبروی دبیرستان شهید رجایی

شماره تماس : 08738223090

نمابر : 08738224787