میزان رضایت از کارکنان

تاچه اندازه از خدمت رسانی ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان رضایت دارید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 147)
بسیار
( 38 نفر   25.9% )
خوب
( 9 نفر   6.1% )
متوسط
( 12 نفر   8.2% )
بسیارکم
( 88 نفر   59.9% )