میزان رضایت از کارکنان

تاچه اندازه از خدمت رسانی ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان رضایت دارید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 165)
بسیار
( 40 نفر   24.2% )
خوب
( 11 نفر   6.7% )
متوسط
( 12 نفر   7.3% )
بسیارکم
( 102 نفر   61.8% )