میزان رضایت از کارکنان

تاچه اندازه از خدمت رسانی ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان رضایت دارید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 136)
بسیار
( 36 نفر   26.5% )
خوب
( 9 نفر   6.6% )
متوسط
( 12 نفر   8.8% )
بسیارکم
( 79 نفر   58.1% )