ارتباط با ما

آدرس: تهران- خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کدپستی: 1457994861

تلفن: 9 _ 66580031

تلفن روابط عمومی:  9-66580031

ایمیل روابط عمومی : infopack@mcls.gov.ir

فکس روابط عمومی:66580055
استان کردستان- سنندج - میدان 12 فروردین - سایت اداری - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تلفن: 4-33225630    فاکس: 33281008-087      کدپستی:34511-66168