تماس با اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان

آدرس و تلفن - کد استان 087
نام دستگاه
ردیف

سنندج-میدان 12 فروردین - سایت اداری

تلفن:4-33225630    فکس: 33286815


اداره  کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان
1

سنندج-خ جام جم

تلفن:5-33620030 -فکس:33620039

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج
2

سقز-بلوار شهید بهشتی-سایت اداری

کدپستی:6681614711-تلفن:36221884

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سقز
3

بانه-بلوار شهرداری-خ شهید قادرخان زاده-روبروی بهداشت 

کدپستی:6691935887-تلفن:34223185

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بانه
4

دیواندره-خ امام خمینی(ره)-بالاتر از میدان بسیج-روبروی اداره آب و فاضلاب

کدپستی:6641884461-تلفن:38722653

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دیواندره
5

کامیاران-میدان امام خمینی(ره)-خ شهید نعمتی-کوچه شهید خزایی

کدپستی:6631673543-تلفن:35526207

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان کامیاران
6

بیجار-بلوار امام خمینی(ره)

کدپستی:6651743763-تلفن:38222156

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیجار
7

مریوان-دارسیران 1-روبروی میدان ماموستا ناری

کدپستی:66174-تلفن:34602399

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان مریوان
8
قروه-خ بوعلی شمالی- پلاک 126 کدپستی:6661738384-تلفن:35223823
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قروه
9

سروآباد-بلوار شهدای کردستان-بالاتر از پمپ بنزین  آزادوار

تلفن:34823142

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سروآباد

10

دهگلان-میدان معلم

تلفن35126414


نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهگلان