جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۳, ۱۳:۴۵
 
 

آدرس و تلفن
نام دستگاه
ردیف

سنندج-میدان 12 فروردین - سایت اداری

تلفن:4-3225630    فکس: 3286815-0871


اداره  کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان
1

سنندج-خ جام جم

تلفن:5-6620030 -فکس:6620039-0871

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج
2

سقز-بلوار شهید بهشتی-سایت اداری

کدپستی:6681614711-تلفن:08743221884

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سقز
3

بانه-بلوار شهرداری-خ شهید قادرخان زاده-روبروی بهداشت 

کدپستی:6691935887-تلفن:08754223185

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بانه
4

دیواندره-خ امام خمینی(ره)-بالاتر از میدان بسیج-روبروی اداره آب و فاضلاب

کدپستی:6641884461-تلفن:08723722653

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان دیواندره
5

کامیاران-میدان امام خمینی(ره)-خ شهید نعمتی-کوچه شهید خزایی

کدپستی:6631673543-تلفن:08723526207

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان کامیاران
6

بیجار-بلوار امام خمینی(ره)

کدپستی:6651743763-تلفن:08724222156

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیجار
7

مریوان-دارسیران 1-روبروی میدان ماموستا ناری

کدپستی:66174-تلفن:08753302399

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان مریوان
8
قروه-خ بوعلی شمالی- پلاک 126 کدپستی:6661738384-تلفن:08725223823
اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان قروه
9

سروآباد-بلوار شهدای کردستان-بالاتر از پمپ بنزین  آزادوار

تلفن:08753822927

نمایندگی تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سروآباد

10

دهگلان-میدان معلم

تلفن08725626414


نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهگلان